Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Οκτώβριος 2020

Ένταξη του ΚΕΠ Ορεστιάδας στο πρόγραμμα myKEPlive

Τη Δευτέρα 26/10/2020 το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου Ορεστιάδας εντάχθηκε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα myKEPlive, την σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Το myKEPlive είναι μια νέα, ειδική πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης, όπου ο πολίτης, ο πολίτης με αναπηρία και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορούν να εξυπηρετηθούν από υπαλλήλους των ΚΕΠ εξ αποστάσεως, με ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.

Στόχος του myKEPlive είναι η εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θεματικές υπηρεσίες:

1. Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων: αίτηση, δικαιολογητικά, αρμόδιο φορέα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα.

2. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις: διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων, έναρξη επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα

3. Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: με γραπτό κείμενο, βιντεοκλήση, εξ αποστάσεως διερμηνεία. Πληροφόρηση για αίτηση, δικαιολογητικά, αρμόδιο φορέα, συγκεκριμένα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα.

4. Εξυπηρέτηση από τον Δήμο σας: επιλέγετε υποχρεωτικά ΚΕΠ του Δήμου στον οποίο απευθύνεστε και υποβάλετε αίτηση προς το Δήμο σας.

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet,

• είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα»- Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών

• είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση myKEPlive.gov.gr.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, στο ημερολόγιο που εμφανίζεται επιλέγει ο πολίτης την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, καταχωρεί τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το θέμα του αιτήματος. Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος από το σύστημα και διαφέρει ανά θεματική ενότητα, ενώ η συνομιλία και η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο στα Ελληνικά.

Ακολουθεί επιβεβαίωση της κράτησης με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλωθεί και σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με το επιλεγμένο ΚΕΠ.
Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται με βιντεοκλήση είτε δεν απαιτούν την επισύναψη δικαιολογητικών, είτε αυτά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να δηλωθεί ο τρόπος παραλαβής της απάντησης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ταχυδρομικά . Η βιντεοκλήση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καταγράφεται.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας
Μαυρίδης Βασίλειος

Ψήφισμα φορέων για το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της ΑΜΘ

Στην Καβάλα 23 Οκτωβρίου 2020, οι παρακάτω φορείς, πραγματοποίησαν κοινή συνάντηση στο Επιμελητήριο Καβάλας, σχετικά με τις ελλείψεις και αδικίες του προγράμματος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Διαπιστώνουμε και επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τα Επιμελητήρια, καθώς και με άλλους παραγωγικούς συλλογικούς φορείς, με αποτέλεσμα όπως να εντοπίζονται, στον τελικό οδηγό εφαρμογής, τόσο προβληματικές διατάξεις όσο και αστοχίες.

Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων Περιφερειών, με πολλές αδικίες για τις εποχικέςκυρίως επιχειρήσεις, (τουρισμού, εστίασης, εμπορίου), που πραγματικά έχουν πληγεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Διαπιστώνουμε ότι δεν συνάδει με την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 28/09/2020, που ενέκρινε το Ελληνικό καθεστώς ύψους 1,5 δις ευρώ, για την στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12 Περιφέρειες (μεταξύ αυτών και η Α.Μ.Θ.) που πλήττονται από τον κορονοϊό, όπου με σαφήνεια αναφέρεται ότι «η δημόσια στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019».

Διαπιστώνουμε ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο, στον αριθμό των εργαζομένωνπου απασχολούσε η επιχείρηση στις 19/03/2020 και δεν αξιολογεί κανένα άλλο κριτήριο.

Διαπιστώνουμε ότι σε κανένα σημείο του προγράμματος δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της Εποχικότητας, που διέπει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ιδιαίτερα της Θάσου και της Σαμοθράκης, αλλά και όσων άλλων αντίστοιχου προφίλ λειτουργούν κυρίως στην παράκτια ζώνη της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εποχικές επιχειρήσεις αφού δεν λειτουργούσαν εκείνη την χρονική περίοδο που ορίζεται από την 19η Μαρτίου 2020, να έχουν μηδέν δηλωμένους εργαζόμενους και να δικαιούνται μόλις 2.000,00 €, ενώ σε άλλη Περιφέρεια θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι και 50.000,00 €, αφού οι επιχειρήσεις εκεί επιδοτούνται σύμφωνα με τους λειτουργικές δαπάνες του 2019. Να τονίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2019 καμία από τις εποχικές επιχειρήσεις δεν είχε ανοίξει, αφού με σχετική απόφαση της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας, οι εποχικές επιχειρήσεις επιτράπηκε να ανοίξουν στης 18/06/2020 και επομένως έχουν μηδέν εργαζόμενους, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζητάει το πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν θα λάβουν την επιχορήγηση σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Προτείνουμε στον Περιφερειάρχη και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή,

Α) Να επανεξετάσουν το λανθασμένο σκεπτικό του προγράμματος και να αλλάξει η σχετική ημερομηνία και να προσαρμοσθεί στα δεδομένα των εποχικών επιχειρήσεων, κατανοώντας με ρεαλισμό, την ιδιαιτερότητα και αναγνωρίζοντας πλήρως τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί αυτές οι επιχειρήσεις.

Β) Να επανεξετάσουν και προτείνουν ένα νέο πρόγραμμα για τις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του τζίρου τους, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και απαιτούμενες λειτουργικές δαπάνες, προκειμένου να μην κλείσουν οριστικά και για να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανές και την επόμενη δύσκολη τουριστική χρονιά.

Γ) Να αυξηθούν τα ποσά της επικείμενης επιχορήγησης, αφού είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των προγραμμάτων, που εφαρμόζονται σε άλλες Περιφέρειες, όπου έχουν πληγεί ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτό ενισχύει τη συνθήκη του αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς επιχειρήσεις όμορων περιοχών θα επιδοτηθούν ανισομερώς, με αποτέλεσμα κάποιες να καταφέρουν να καλύψουν ζημίες της πανδημίας και κάποιες (αυτές της ΑΜΘ), όχι.

Δ) Να αλλάξει το παράδοξο και αρνητικό σημείο, που αναφέρεται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση (de minimis) και στην Περιφέρεια μας εναρμονίζεται με τον Καν. ΕΕ1407/2013 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00€ για την τριετία, ενώ σε άλλες Περιφέρειες εναρμονίζεται με την Αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Κοινοτική ανακοίνωση, όπου το συνολικό ανώτατο όριο είναι 800.000,00€. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις που τα τελευταία τρία χρόνια είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, είτε ΤΕΠΙΧ κ.α., έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους 200.000,00 € δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα και μάλιστα κινείται τιμωριτικά στις επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει και έχουν καλύψει το ποσό αυτό.

Ε) Να υπάρξει μέριμνα έτσι ώστε το ποσό της επιδότησης που θα δοθεί στην κάθε επιχείρηση, να μην κατάσχεται και να μην συμψηφίζεται με οφειλές των επιχειρήσεων, σε ασφαλιστικές, τραπεζικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Αναβάλλεται λόγω κορονοϊού η καλλιτεχνική εικαστική έκθεση σε Κομοτηνή και Καβάλα

Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η Περιφέρεια αναβάλει την προγραμματισμένη διοργάνωση της καλλιτεχνικής εικαστικής έκθεσης στην Κομοτηνή και Καβάλα.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η Περιφέρεια ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και την «Τέχνης Φλόγα» που συντονίζει και ανανεώνει την συνεργασία τους για το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να παρουσιάσει τα έργα τους στο ευρύ κοινό, και να συμβάλει ώστε να καταστεί η τέχνη μοχλός ανάπτυξης και ανάτασης για τον τόπο.

Την Πέμπτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολουθούν η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών «σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στις 29-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΕΙΣ

1.Σχετκά :Για το άνοιγμα των σχολικών μονάδων και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

2. Σχετκά : Προμήθεια από την ΠΕ Ροδόπης μασκών προς 73 ευρώ το τεμάχιο.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κατσιμίγας.

3. Σχετκά : Μη λειτουργία του γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κατσιμίγας.

4. Σχετκά : Τα τεκταινόμενα στον χώρο της Παιδείας εν μέσω κορονοϊού.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κατσιμίγας.

 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2021».
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Αναστάσιος Παράσχου.

2. ΄Εγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης.

3. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση τοποθέτησης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Αβδήρων (Γενισέας και Αβδήρων), Μύκης (Κενταύρου) και Τοπείρου (Ευλάλου) της Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017, όπως ισχύει.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

5. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2021, για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης.

6. Aνταλλαγή, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «Αρδευτικό έργο Καταφύτου», του απαλλοτριωτέου αγροτεμαχίου με αριθμό 178, της αρχικής διανομής 1930 του αγροκτήματος Καταφύτου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας, εμβαδού 15.030,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Ελευθερίας Τσακαλίδου του Βασιλείου, με τμήμα του διαθέσιμου αγροτεμαχίου με αριθμό 1434 της Συμπληρωματικής Διανομής 1998 του ιδίου αγροκτήματος, εμβαδού 15.030,00 τ.μ
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

7. Ανάκληση της αρ.115/2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

8. Ανάκληση της αρ.156/2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., σχετικά με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας στην αθλητική εκδήλωση «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2020»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 50/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αφορά την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα «Μελίβοια- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (κωδ. 70.2.2) Υποτμήμα: «Δημάριο- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» ως προς την παραλλαγή χάραξης από την x.θ. 11+420 έως την x.θ. 13+904.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.715 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Μπουρέ», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της«ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την ανανέωση- τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.852,50 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δροσερό Ρέμα», Τ.Κ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 96.862,32 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Άσπρες Πέτρες», Τ.Κ Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ για την ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ελευθερούπολης» στον Δήμο Παγγαίου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας σε έκταση εμβαδού 100,79 στρέμματα, στη θέση «Μαυρόλοφος» της Τ.Κ. Νέας Καλλίστης της Δ.Ε. Αγείρου, του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 21,587 στρέμματα, στη θέση «Κολοκυθοβούνι» της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 34,388 στρεμμάτων, στην θέση «Κολοκυθιά» της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 40,735 στρεμμάτων, στην κτηματική περιοχής Τ.Κ. Υφαντών, της Δ.Ε. Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Γέφυρες και βελτιώσεις της επαρχιακής οδού Νο9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατηνή – Αρριανά), Υποέργο: «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατηνή – Αρριανά.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Άρση φερτών υλικών από τον ποταμό Λίσσο βορείως της διάβασης Ιμέρου».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε αναφορικά με την ανανέωση – τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.332 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Πύργος ΔΕΗ» Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας,
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΑΒΟ WIND AG για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : Φωτοβαλταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 11,277 ΜWp, με ονομασία «ΛΑΓΟΣ», στα αγροτεμάχια υπ΄αριθμ. 715,726,728,730,731,732,736, συμπληρωματικής διανομής 1959, αγροκτήματος Λαγού, Δ.Ε. Διδυμοτείχου, Δήμου Διδυμοτείχου Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, στα αγροτεμάχια με αριθμό 2289-2291, αγροκτήματος Θυρέας, Δ.Κ. Ελληνοχωρίου, του Δήμου Διδυμοτείχου Π.Ε. Έβρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης για τη Συντήρηση λιμενικών υποδομών

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Σαμοθράκη στις 17&18 Οκτωβρίου 2020 ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης με το ποσό των 260.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 570 για τη Συντήρηση λιμενικών υποδομών του λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, κος Νίκος Γαλατούμος, με το υπ. αρ. 1377/18.03.2020 αίτημα του έθεσε τα προβλήματα του Λιμένα Καμαριώτισσας, τονίζοντας την ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στη Δυτική έξοδο του Λιμένα στη θέση «Μαύρα Βράχια», όπου υπάρχουν έντονες διαβρώσεις της ακτογραμμής με αποτέλεσμα την καταστροφή ενός πεζοδρόμου από θαλάσσια υποσκαφή. Ενώ στην περιοχή του βόρειου ακρόμωλου απαιτείται υποστήριξη, καθώς η όποια εκσκαφή εντός του λιμένα στο σημείο αυτό, με την παντελή έλλειψη προστασίας από τη βόρεια πλευρά, θα δημιουργήσει εκτεταμένες υποσκαφές, με αποτέλεσμα τμήμα της προβλήτας και του βόρειου ακρόμωλου να βρεθούν στον «αέρα» και να καταστραφούν.

Στο λιμάνι Καμαριώτισσας πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 εργασίες εκβάθυνσης στα πλαίσια χρηματοδότησής του ΟΛΑ από το ΠΔΕ για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων Νήσου Σαμοθράκης»

Με την ολοκλήρωση και των παραπάνω εργασιών εκτιμούμε ότι το Λιμάνι μας καθίσταται λειτουργικό και ασφαλές μέχρι την έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων επέκτασης του που προβλέπονται από την υπο εκπόνηση ΠΕΑΛ (Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα).

Σαμοθράκη: Παλιό σχολείο μετατρέπεται σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων

Σε υπογραφή της συμβάσης εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ» προχώρησαν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, κος Νίκος Γαλατούμος, με τον ανάδοχο του έργου και εκπρόσωπο της εταιρείας "ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ OE" κο Π. Παρασκευόπουλο, στις 26 Οκτωβρίου 2020 μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 113.848,31 € με ΦΠΑ, προβλέπει την μετατροπή του παλιού σχολείου Αλωνίων σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 μηνών.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα στο υπομέτρο 1.2 με την απόφαση 3667/9-8-2019 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ της ΠΑΜΘ.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υλοποίηση μιας παρέμβασης σε ένα ιστορικό κτίριο του οικισμού των Αλωνίων, τονίζοντας ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα στολίδι για τα Αλώνια, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί και από τις νεότερες γενεές.

Επιπρόσθετα τονίζει την ικανοποίηση του για την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία εξελίχτηκε ομαλά παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού και το lock down της Άνοιξης του 2020, καθώς ο Δήμος Σαμοθράκης είναι από τους πρώτους που συμβασιοποιεί έργο από το πρόγραμμα και το έργο εντάχθηκε πριν 14 μήνες.

Υπογειοποίηση Αρδευτικού Δικτύου Τυχερού

Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού μελέτη Υπογειοποίησης Αρδευτικού Δικτύου Τυχερού, προϋπολογισμού 1.281.328 Ευρώ.

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το έργο αυτό εκσυγχρονίζει τον τρόπο άρδευσης της Δημοτικής ενότητας Τυχερού και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής!!!

Συνελήφθησαν διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (26-10-2020) το απόγευμα, απ ό αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, δύο (2) αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην Εγνατία Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Στη συνέχεια το όχημα κινήθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, όπου προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό – διακινητή και τον συνοδηγό – συνεργό του, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε μετέφεραν, παράνομα, στην ενδοχώρα τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίες που έφερε το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή, ενώ ο οδηγός - δράστης στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι και οι δύο διακινητές αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψη.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, οι πινακίδες κυκλοφορίας και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

2η ανοιχτή επιστολή της εκπαιδευτικού Παρτσαλίδου Δέσποινας

ΞΑΝΘΗ, 26/10/2020

Προς:

1) Εξοχότατο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
2) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Νίκη Κεραμέως
3) Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
4) Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα
5) Αρχηγούς Κομμάτων
6) Πρόεδρο Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
7) Πρόεδρο Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ονομάζομαι Παρτσαλίδου Δέσποινα και υπηρετώ ως νηπιαγωγός στην Ξάνθη. Εδώ και ένα χρόνο αγωνίζομαι και προσπαθώ με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να δικαιωθώ θεσμικά, υπηρεσιακά και ηθικά απέναντι σε μία σκευωρία ενός ανυπόστατου πλασματικού, παράνομου και στημένου πειθαρχικού εις βάρος μου για λόγους εκφοβισμού και τρομοκρατίας.

Το Μάϊο του 2019 διενεργήθηκε ΕΔΕ και τον Αύγουστο του ιδίου έτους μου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη με την παραπομπή μου στο πειθαρχικό συμβούλιο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την κατηγορία της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας σε εντολή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, να επιτρέψω την είσοδο στους γλωσσικούς διαμεσολαβητές της πράξης "Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης”, ενώ είχα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία μου 7 μήνες πριν πως δεν επιθυμώ να συμμετάσχω στο συγκεκριμένο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ πρόγραμμα.

Γιατί διώκομαι; Επειδή σεβάστηκα και τήρησα με ευλάβεια το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, τους νόμους και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας; Γιατί σε μια χώρα με ισχυρή ελληνική Δημοκρατία, με ένα πολίτευμα αρχών και αξιών τόλμησα να αρνηθώ την υλοποίηση ενός ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ προγράμματος; Γιατί θέλησαν θεσμικά και συνδικαλιστικά όργανα να επιβάλουν ένα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ πιλοτικό πρόγραμμα με τον πλέον ανήθικο και βάναυσο τρόπο, απαξιώνοντας τους συλλόγους διδασκόντων και τρομοκρατώντας τους εκπαιδευτικούς με ψεύδη, εκβιασμούς και απειλές; Για ένα πρόγραμμα που δεν υπογράψαμε υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής και δεν είχαμε την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων; Για ένα πρόγραμμα που δεν εστάλη ποτέ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες; Για ένα πρόγραμμα που μας επιβλήθηκε αυταρχικά και βίαια χωρίς έγγραφο τοποθέτησης των γλωσσικών διαμεσολαβητών;

Είμαι όμηρος ενός πειθαρχικού που αιωρείται και δεν κλείνει. Ενός πειθαρχικού που έχει θίξει την υπηρεσιακή μου εντιμότητα και την εκπαιδευτική μου υπόσταση. Συμμετείχα σε μια νομική διαδικασία που δε λαμβάνει τέλος. Κλήθηκα ως μάρτυρας σε ΕΔΕ, ορκίστηκα, κατέθεσα τη μαρτυρία μου και τα έγγραφά μου, έκριναν ότι υπέπεσα σε πειθαρχικό παράπτωμα και παραπέμφθηκα στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το μόνο που δεν ήρθε είναι η πειθαρχική απόφαση...

Σε ποια δημοκρατική χώρα εκπαιδευτικός διώκεται επειδή δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ πρόγραμμα; Σε ποιο κράτος Δικαίου ο εκπαιδευτικός εκφοβίζεται, απειλείται και τρομοκρατείται για την υλοποίηση ενός ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ προγράμματος; Σε ποια χώρα που διέπεται από ισονομία και ισοπολιτεία δε λαμβάνει στα χέρια του ο διωκόμενος την πειθαρχική απόφαση;

Το προσωπικό και επαγγελματικό κόστος αυτά τα δύο χρόνια είναι ανυπολόγιστο και δεν αποτιμάται στα λόγια ούτε αποτυπώνεται με λέξεις. Με τη μακροχρόνια άσκηση ψυχολογικής βίας στον εργασιακό μου χώρο, με την κατάχρηση εξουσίας που βίωσα κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου στους θεσμούς μου και στο ρόλο της Πολιτείας.

Παλεύω να δικαιωθώ τόσο απέναντι στην υπηρεσία μου με τα παραπλανητικά, απειλητικά και πλαστά έγγραφα που λάμβανα ως απαντήσεις στα ερωτήματά μου, όσο και απέναντι στα συνδικαλιστικά μου όργανα με τους εμπαιγμούς, τα ψεύδη, τις αδικίες, τις απειλές και το διασυρμό που έχω υποστεί σε ΜΜΕ από τον πρόεδρο του συλλόγου.

Τον Οκτώβριο του 2018, οκτώ νηπιαγωγοί της Ξάνθης αιτηθήκαμε με έγγραφό μας στον τοπικό διδασκαλικό σύλλογο νομική γνωμοδότηση από τη ΔΟΕ σε ερωτήματα που θέσαμε για τη νομιμότητα της παρουσίας των γλωσσικών διαμεσολαβητών στις τάξεις μας και δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. Αντίθετα, λάβαμε εμπαιγμούς και ασύστολα ψεύδη. Στο εξώδικο που στείλαμε στην υπηρεσία μας και κοινοποιήθηκε στον τοπικό σύλλογο και στη ΔΟΕ κανείς δεν τοποθετήθηκε. Στο συνέδριο για τη μειονοτική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, κατήγγειλα την παράνομη υλοποίηση του προγράμματος στο Νηπιαγωγείο μας και τα συνδικαλιστικά μου όργανα τήρησαν σιγή ιχθύος.

Εδώ και δύο χρόνια παλεύω να μαζέψω τα κομμάτια μου για να σταθώ αξιοπρεπής και παραγωγική εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη μου, να σταθώ όρθια και όχι τσακισμένη από την αλαζονεία και την έπαρση της εξουσίας, που καταχράστηκε κάθε νόμιμο, εργασιακό και ανθρώπινο δικαίωμά μου. Συνεχίζω και δεν εγκαταλείπω καμία προσπάθεια δικαίωσης γιατί ασπίδα μου είναι ο νόμος και όπλο μου η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δεν μπορεί να υπερισχύσει ο αυταρχισμός, η τρομοκρατία, η ανομία και το άδικο απέναντι στο δίκαιο και τη νομιμότητα.

Η δεκαετής συνεργασία μου με τους γονείς και τα παιδιά της μειονότητας υπήρξε άριστη και στηρίχτηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλοκατανόηση και στην πεποίθηση ότι συνεργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο. Το καλό των παιδιών.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητώ την προσωπική σας παρέμβαση με τη βεβαιότητα στις αρχές και στις αξίες που πρεσβεύετε ότι δεν θα επιτρέψετε την τρομοκρατία στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας και της Εκπαίδευσης.

Ζητώ να υπερισχύσει το κράτος Δικαίου, το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, οι νόμοι, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και όχι τα ψεύδη, οι εκβιασμοί, οι απειλές και η ψυχική κακοποίηση (mobbing) από μερίδα συνδικαλιστών, θεσμικών και πειθαρχικών οργάνων.

Ζητώ την παρέμβαση του δευτεροβάθμιου και ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου.

Ζητώ να υπερασπιστείτε τους δημοκρατικούς θεσμούς που υπονομεύτηκαν και να ταχθείτε υπέρ της ασφάλειας του πολίτη στη χώρα του.

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να τρομοκρατούνται.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ...

Παρτσαλίδου Δέσποινα

Εκπαιδευτικός

Ξάνθη: Απολύμανση στην αθλητική εγκατάσταση «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ»

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει ότι, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματοςcovid 19 σε αθλητή, η κλειστή αθλητική εγκατάσταση «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» στο Εύμοιρο, θα παραμείνει κλειστή από το Σάββατο 24 έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, για κάθε προπονητική και αθλητική δραστηριότητα.

Ο Δήμος Ξάνθης τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, θα προχωρήσει στην απολύμανση όλων των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο που τηρείτε στις περιπτώσεις αυτές .