Log in
updated 5:54 AM UTC, Apr 24, 2019
Ροή ειδήσεων :
Super User

Μάθημα Πομακικής γλώσσας 124 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Mushturákane kólkono go búchkash po bíye. 

Την τουαλέτα όσο πιο πολύ τη σκαλίζεις, πιο πολύ βρωμάει. 

Na darzhót so dve karpúzï pad annó róko.  

Δεν κρατιούνται δυο καρπούζια κάτω από ένα χέρι. 

Ne ye hérgün bayrám. 

Δεν είναι κάθε μέρα γιορτή. 

Parátiko  vréme  bórzho  stánava  húbavo

Parátik  chülâk  na  stánava  húbof

Ο  άσχημος  καιρός  γρήγορα  γίνεται  καλός

Ο  κακός  άνθρωπος  δεν  γίνεται  καλός.

Po húbbe da ti izléze akáta pará ímeto

Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.

Pótrasi  valkáte  da  ti  dóye  na  pragáte. 

Μίλα για τον λύκο να έρθει στην πόρτα σου.

Préfti píle i apáshka.

Ανάλογα με το πουλί και η ουρά του.

Pri súhïne gorôt i suróvïne.  

Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

Rekána so nadzát na vráshta.  

Το ποτάμι πίσω δε γυρίζει.

 

Habéreve na Pomátsko 07-07-2016

Zatváret éshte dva póteve za da métnot nóvo ásfalto 

Ad Jumágún na 8 da Srâdo na 20 mesetsáse ad ráno sabálíyin da pláden she so zatvórenï zhïne póteve faf Xánthi zavót Thiatíron i Efésu óti ad Belidiñoso she mâtot nóvo ásfalto. Zhíne pamínot pres inéy póteve she trâbava faf inéy déne i saháteve da varvôt pres drúgï póteve. 

Imâl ye skrîte 12 kishàh faf annók tumafíle 

Annók chülâka na 24 godínï ad Vulgaría fáti faf Srâdo na 6 mesetsáte ráno sabálïyin to astinomíena faf Xánthi óti ye prekáral na skrîto na Elláda 12 kishâh ad drúgï hüküméte, 8 no kishí ad Pakistán i 4 no kishí ad Kína. I 12 no kishâh gi ye imâl faf annók tumafíle sas tabélï ad Lithuanía. Ad astinomíeno mu su paískali da so spre allá ye toy po zafátil da fîrka za da mi izbâga. Mífko po atsîy so ye álla spral i móchil ye da mi izbâga nánagï allá go so fátili. Zôli mu su tumafílene, 100 evró i annók telifóna.  

Éshte 4 kishâh sas hashíshe fátiho faf Xánthi 

4 kishâh móske, trimínana na 22 i adínïyen na 30 godínï fáti faf Xánthi astinomíena faf Srâdo na 6 mesetsáte za hashíshe. Faf Srâdo sabálíyin to fátiho zhókne  ye na 30 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so nauchénï da nahódet hashíshe annók zembíle sas 127.3 gram hashíshe, annók kantáre i annó nagadéno jugáro sas hashíshe i tütûne na annó. Faf Srâdo akshâlmïyin to fátiho druzâh ne trimína na annó. I trimínana so búli sas annók tumafíle i imâli so faf tah chétri jelatínkï sas 12.6 gram hasíshe. 

Prekáral ye nánagï na Elláda 10 kishâh ad drúgï hüküméte 

Annók chülâka na 34 godínï ad Alvanía fáti faf Srâdo na 6 mesetsáte na pláden astinomíena na annók bayíre izvón Suflí óti ye móchil da prekára na Elláda insána ad drúgï hüküméte na skrîto. Sas tóga ye imâl éshte 10 kishâh i káral gi ye nánagï za da gi atkára kadéna so ískali da fprot. 

Ukráli so dva matóra allá gi fátiho 

Dve kópelöta na 17 i na 15 godínï ad Komotiní fáti faf Chetfórtak sabálíyon to na 7 mesetsáte astinomíena óti so mífko saháte po naprésh ukráli uvótre ad kasabóno dva matóra pak so na 2 mesetsáte ukráli i annók velespíte. Ad astinomíeno so nashlíli i matórovene i velespítene i dálisi gi so zhâmne so búlï. 

Fátiho éshte dvamína za hashíshe 

Dvamína móske na 33 i na 55 godínï faf Évro fáti faf Tórnik na 5 mesetsáte astinomíena za hashíshe. Ráno sabálíyin no so fátili na Féres zhókne ye na 55 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono sas annó ad zhïne kúcheta so nauchéni da abiyískavot za hashíshe, dve máykï hashíshe 0.37 punt i 2.10 métro za visóko, 3.2 gram hashíshe i mífko hashíshe vazbórkana sas tütüne. Faf Tórnik askhâlmïyin to fátiho faf Aleksandrúpoli zhókne ye na 33 godínï óti ye imâl faf tóga 57 hápove STEDON i XANAX i mífko hashíshe. 

 

 

 

 

 

 

  • Κατηγορία Habereve

Μάθημα Πομακικής γλώσσας 123 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Hïtrána  lisítsa  za  gazáne  so  fáta.  

Η  έξυπνη  αλεπού από  τον  κώλο  πιάνεται.

I yus sópï na chúzda górba so ne mlógo.  

Και εκατό ξυλιές σε ξένη πλάτη δεν είναι πολλές.

Kadéna vídish káda íma i ógne. 

 Όπου δεις καπνό, υπάρχει και φωτιά. 

Kákna  pastílash,  inîy  she  to  pakrîvot. 

Όπως  στρώνεις,  έτσι  θα  σε  σκεπάσουν.

Kakvófna tíye  yurgánon,  da  itám  ispínïy  nagîte.

 Όσο  είναι  το  πάπλωμα  σου,  μέχρι  εκεί  να  απλώνεις  τα  πόδια  σου.      

Mástaröt ye bul pres kóshto.

Ο μάστορας ήταν χωρίς σπίτι.

Míchkono si íma síchkono.  

Ο μικρός έχει τα πάντα. 

Mlógo dúmish, mlógo pláchesh. 

Πολύ μιλάς, πολύ κλαις. 

Mlógo znosh, mlógo she tôglish. 

 Πολύ μιλάς, πολύ θα υποφέρεις. 

Mótno vódo da ne bórkash

Θολό νερό να μην ανακατεύεις.

 

Μάθημα Πομακικής γλώσσας 122 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ad akïlî dushmánina da to ye ne strah, ad budaló dósta da to ye strah. 

Από έξυπνο εχθρό μη φοβάσαι, από χαζό φίλο να φοβάσαι.

Agîna  dávom  pílentse som,  agîna  íshtom  svínentse som.

 Όταν δίνω είμαι πουλάκι,  όταν ζητάω είμαι γουρουνάκι. 

At  patayéno  kúche  so  úplashïy.

 Από  το  σιωπηλό  σκυλί  να  τρομάξεις. 

Barzáta  kúchka  slâpï  gi  ráda. 

 Η  βιαστική  σκύλα  τυφλά  τα  γεννάει. 

Búgün yúra, útre kúra. 

Σήμερα όλα, αύριο πέος. 

Chúzdo magáre na pot rastaváre. 

Το ξένο γαϊδούρι στο δρόμο ξεφορτώνει.

Dávot li ti zímïy, fíret li to bâgïy.  

Όταν σου δίνουν παίρνε, όταν σε διώχνουν φεύγα. 

Dur na lôhne, góram so na gîbe. 

Αν δε φυσήξει, το δέντρο δεν κουνιέται. 

Gorána óchi, strâshyeno  úshï. 

Το δάσος μάτια, οι στέγες αυτιά. 

Hem mo balí, hem mo sardí.   

Και με πονάει και με τσατίζει.