Log in
updated 8:24 PM UTC, Oct 23, 2020
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2020

ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ: Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ηςΑπριλίου 2020

Δημοτική Παράταξη “ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ”
1ο ΘΕΜΑ:Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020
ΚΑΤΑ Γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την αξιοποίηση των χρημάτων που αποστέλλονται από την Κυβέρνηση, πως χρησιμοποιούνται, με ποια σκοπιμότητα γίνεται η κάθε δαπάνη, με ποιον τρόπο και με ποια κριτήρια γίνονται οι αναθέσεις,
που και πως χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που αγοράστηκαν.
Φυσικά μετά το τέλος της κρίσης θα ζητήσουμε όλα τα στοιχεία για να κάνουμε και τον τελικό λογαριασμό.
2ον ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης
ΚΑΤΑ Ως προς την πρόταση του εισηγητή διότι θα μπορούσε να προταθεί και ένα μέλος από την αντιπολίτευση. Εννοείτε ότι συμφωνούμε να συσταθεί η επιτροπή αλλά να επιτελέσει το έργο που πρέπει και όχι μικροπολιτικές λογικές και συμφωνούμε με την συμμετοχή των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων της περιοχής.
3ο ΘΕΜΑ:Εγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας,στη Ν. Χρύσα Ξάνθης
ΥΠΕΡ Παρόλο που δεν είναι επείγον εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ο ΕπικεφαλήςΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ
Δημοτικοί ΣύμβουλοιΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2020

Γενικές Παρατηρήσεις:

Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τα δια περιφοράς συμβούλια του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία ουσιαστικά έπρεπε να πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες και κατεπείγουσες συνθήκες (άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου 4635/2019). Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής.

Ακόμη συνεχίζουμε να καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας που αφορούν στο ερώτημα γιατί δεν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου με τηλεδιασκέψεις ή με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ και επιλέγεται μόνο η περίπτωση των δια περιφοράς συμβουλίων, αφού όπως γνωρίζουμε με τον τρόπο που αναγκαστικά πραγματοποιούνται υπάρχει αδυναμία ουσιαστικής συζήτησης, διευκρινιστικών ερωτήσεων, ενημέρωσης για τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών του συμβουλίου και κυρίως δυνατότητας εισαγωγής νέας διαφορετικής προς ψήφιση πρότασης.

Σε σχέση με τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης του δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:    

1ο ΘΕΜΑ: “ Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020”

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό:

Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο θέμα που αφορούσε την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού το μέλος μας και Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Σταυρακάρας, υπερψήφισε το θέμα και παράλληλα  απέστειλε αίτημα την ίδια ημέρα της Συνεδρίασης -στις 7/4/2020 δηλαδή-  απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ξάνθης, κ. Μανώλη Τσέπελη, με το οποίο ζητούσε να του κοινοποιηθούν αναλυτικά ποιες επί μέρους δαπάνες θα καλύψουν τα 200.000 ευρώ που εγγράφηκαν στον κωδικό 02.15.6495.05 (ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων) και ποιες τα 50.000 ευρώ που εγγράφηκαν στον κωδικό 02.15.6495.06 (ενίσχυση των Κ.Α εξόδων) που αφορούν ενέργειες σχετικά με την πανδημία (COVID-19).

Η απάντηση που έλαβε επί αυτού του γραπτού ερωτήματος από τον Δήμαρχο Ξάνθης και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η παρακάτω:

«Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν από τα χρήματα που έλαβε ως έκτακτη επιχορήγηση ο Δήμος μας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID 19, περιγράφονται αφενός στις ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφετέρου στις αποφάσεις του ΥΠΕΣ που αφορούν την κάθε επιχορήγηση.

Οι 50000 ευρώ, άλλωστε προορίζονται για δράσεις και προμήθειες για τους ΡΟΜΑ.

Επίσης ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, λόγω της πανδημίας, ο Δήμος προγραμματίζει και θα προβεί σε ανάλογες προμήθειες και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων και των απόρων οικογενειών. πχ προμήθεια τροφίμων, υλικών απολύμανσης και καθαρισμού, υπηρεσίες απολύμανσης κλπ»

Θεωρούμε ότι η απάντηση αυτή ήταν γενικόλογη, απόλυτα ασαφής, καθόλου συγκεκριμένη σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία και τον ακριβή κατάλογο των εξόδων που ζητήθηκε και για το λόγο αυτό μη ουσιαστική, αφού το μόνο που περιείχε είναι γενικές αναφορές  που περιγράφονται στις Π.Ν.Π και οι οποίες είναι σε όλους γνωστές.

Επί της ουσίας λοιπόν μέχρι σήμερα δεν μας έχουν απαντηθεί πού διατέθηκαν τα χρήματα που εγγράφηκαν στους συγκεκριμένους κωδικούς της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί ποιες δαπάνες σε υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ καλύφθηκαν με αυτά τα χρήματα, με ποιες διαδικασίες ανατέθηκαν οι προμήθειές τους, σε ποιους ωφελούμενους και με ποια κριτήρια διατέθηκαν τα υλικά ή οι υπηρεσίες που ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε και ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ για μία ακόμη φορά πως σ’ αυτή τη δύσκολη περίσταση ο Δήμος Ξάνθης λειτουργεί με έναν τρόπο απόλυτα κλειστό, συγκεντρωτικό και καθόλου δημοκρατικό, αποφεύγοντας συστηματικά την ενημέρωση, τη διαφάνεια και την παροχή στοιχείων που ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες του Δήμου μας.

  2ο ΘΕΜΑ: “Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης”

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ - συμφωνούμε με την εισήγηση.

Στο σημείο όμως αυτό θα επιθυμούσαμε να καταγραφεί στα πρακτικά η θέση μας ότι ενώ στο άρθρο 2 του Ν. 4071 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-20120) αναφέρεται σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων ότι: «…Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος…», αυτή η πρόβλεψη της διάταξης του νόμου δεν εξυπηρετείται και δεν συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση που μας αποστείλατε.

Λόγω των έκτακτων όμως συνθηκών αυτής της περιόδου και προκειμένου να ανακουφιστούν άμεσα οι συμπολίτες μας της περιοχής Σταυρούπολης που έχουν την ανάγκη της κοινωνικής μέριμνας, συμπαράστασης και υποστήριξης, συναινούμε και υπερψηφίζουμε την εισήγηση, με την επιφύλαξη όμως που σας προαναφέραμε.    

3ο ΘΕΜΑ: “Έγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας, στη Ν. Χρύσα Ξάνθης”

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ - Συμφωνούμε με την εισήγηση και υπερψηφίζουμε το θέμα.

Μετά το τέλος της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, παρακαλώ να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά τόσο η ψήφος όσο και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών του Συμβουλίου, καθώς επίσης και η απόφαση που λήφθηκε για κάθε θέμα.

“ΞΑΝΘΗ για ΟΛΟΥΣ”

Σάββας Μελισσόπουλος

Παναγιώτης Σταυρακάρας

Τιμούρ Χουσεϊνογλου

Θεοφάνης Παπαδάκης

Τζενάν Τσαρεκτσή

Σινάν Τοπ

Ειρήνη Χαριτωνίδου

Γιώργος Καλογερής

Δεν υπάρχει κανένας θάνατος από κορονοϊο στον οικισμό ΚΟΤΙΝΟ. Από το ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ είναι η άτυχη γυναίκα

Θύμα της μη έγκυρης πληροφόρησης και πάλι τα Πομακοχώρια
Το xanthinet.gr είναι το μοναδικό ΜΜΕ που ναι μεν δεν μετέδωσε πρώτο τον θάνατο της άτυχης γυναίκας από τον οικισμό ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ εξαιτίας του κορονοϊού (το καλό ρεπορτάζ θέλει χρόνο) αλλά είναι το μοναδικό πανελλαδικά που ανέφερε το χωριό στο οποίο ζούσε αυτή η γυναίκα και το χωριό αυτό λέγεται ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ και όχι ΚΟΤΙΝΟ.
Φαίνεται πως κάποιοι, είτε βασίστηκαν σε όσα τους είπε κάποιος άσχετος, είτε πάνω στη βιασύνη τους να ανεβάσουν πρώτοι την είδηση, δεν φρόντισαν να κάνουν σωστό ρεπορτάζ με αποτέλεσμα άθελα τους προφανώς να σκορπίσουν τον πανικό στους κατοίκους ενός οικισμού που δεν έχει κανένα κρούσμα.
Εμείς στο xanthinet.gr μιλήσαμε με κατοίκους και από Κότινο και από Ζουμούλι. Ή άτυχη 59χρονη έχει καταγωγή από Άνω Κύρα αλλά εδώ και δεκαετίες είναι παντρεμένη και ζούσε στο ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ.
ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ
Σεμπαϊδήν Καραχότζα

Η Απάντηση του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιμε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 με αίτηση και εισήγηση που σας αποστείλαμε, ζητήσαμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με δεκατρία (13) θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4474/2020 και ισχύει από 11-03-2020.
Είχατε, την υποχρέωση να συγκαλέσετε άμεσα το συμβούλιο εντός έξη (6) ημερών με Ημερήσια Διάταξη τα δεκατρία (13) θέματα που σας ζητήσαμε. Προβλέπεται βεβαίως αν υπάρχουν κι άλλα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις αυτά να ενταχθούν στην Ημερήσια Διάταξη, μετά από αυτά των αιτούντων.
Σαν θεσμικό όργανο και ως Πρόεδρος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι της παράταξης που εκλεχτήκατε, έπρεπε να τηρήσετε τις διατάξεις για τη λειτουργία του.
Εσείς αντί αυτού, τι πράξατε κύριε Πρόεδρε;
Αποστείλατε την Παρασκευή 10-04-2020, πρόσκληση σύγκλησης του ΔΣ για την Τρίτη 14-04-2020, παίρνοντας την πρωτοβουλία να μην συμπεριλάβετε κανένα θέμα από τα δεκατρία (13) που σας ζητήθηκαν από τους αιτούντες. Ακόμα δε χειρότερα, όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι θα απέχουν για αυτό το λόγο από την συνεδρίαση της Τρίτης 14-04-2020, μιάμιση ώρα μετά την λήξη της και συγκεκριμένα στις 20:30, τί πράξατε όταν διαπιστώσατε ότι η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας;
Πήρατε νέα πρωτοβουλία και αποστείλατε, νέα πρόσκληση για την Τετάρτη 29-07-2020 τρεισήμισι μήνες αργότερα, με άλλο θέμα σε σχέση με αυτά που ζητήσαμε και χωρίς να έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα τα τροποποιήσατε και τα αλλάξατε. Με αποτέλεσμα στη ουσία, θέτοντας σε πολύ απώτερο χρόνο το αίτημα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να φιμώσετε αυτήν ενώ ήσασταν υποχρεωμένος να το βάλετε στην επόμενη συζήτηση, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της εμπιστοσύνης που σας δείξαμε ότι θα είσαστε πρόεδρος όλων, νουνεχής και φερέγγυος.
Ακόμα δε χειρότερα, προσκαλέσατε για να πραγματοποιήσετε μέχρι σήμερα ακόμα δύο συνεδριάσεις χωρίς να συμπεριλάβετε κανένα από τα δεκατρία θέματα (13) που σας ζητήθηκαν.
Με τις ενέργειές αυτές δεν χάσατε μόνο την εμπιστοσύνη τη δική μας αλλά και του συνόλου των πολιτών της Ξάνθης, οι οποίοι θα σας κρίνουν σχετικά. Αλήθεια τι θα σκεφτούν όταν θα δουν ότι αλλοιώσατε και την ημερήσια διάταξη όπως αυτή ζητήθηκε από τους αιτούντες, μη συμπεριλαμβάνοντας κανένα από τα θέματα που σας ζητήθηκαν;
Αλήθεια, τί θα σας πείραζε εσάς να συζητηθούν τα θέματα που νόμιμα και έντιμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σύσσωμη η αντιπολίτευση, που έχει άλλωστε αυτή την υποχρέωση. Μάλιστα πολιτικά έχετε υποπέσει σε ολίσθημα διότι με την ενέργειά σας αυτή και εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα και συσχετίσατε το θεσμικό σας ρόλο με πολιτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές και ζημιώσατε και την παράταξή με την οποία εκλεχθήκατε.
Αντί λοιπόν να εισάγετε τα θέματα άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν και να επιτελέσετε επιτέλους το καθήκον σας όπως οφείλετε από το θεσμικό σας ρόλο, συντάξατε οργίλη επιστολή προς εμάς όπου μας δηλώνετε ότι θα την κοινοποιήσετε σε πλήθος θεσμικών φορέων και μας την αποστείλατε φροντίζοντας μάλιστα να διαρρεύσει και στα ΜΜΕ. Η θεσμική σας θέση πάλι δεν σας επιτρέπει να συντάσσετε και να αποστέλλετε επιστολές τύπου εξωδίκου στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν θιχτήκατε να κρατήσετε και την οργή σας μέσα σας, όπως οφείλετε και να συνεχίσετε ανεπηρέαστος το έργο σας.
Κύριε Πρόεδρε,
Θεωρούμε την πρόσκληση της συγκεκριμένης συνεδρίασης της Τετάρτης 29 Ιουλίου απαράδεκτη κατά τις κείμενες διατάξεις, αφού αλλοιώνει την βούληση των συμβούλων και ως προς την θεματολογία και ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της, η οποία έπρεπε να ορισθεί άμεσα με σκοπό να μη φιμώσει τη βούληση της πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκδώσατε, πρόσκληση για συνεδρίαση όχι άμεσα αλλά για τρεισήμισι μήνες μετά, χωρίς να αναφέρετε επί της πρόσκλησης ότι αφορά αίτημα του «ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου», χωρίς να στείλετε μαζί με την πρόσκληση το αίτημα όπου απαριθμούνται σαφέστατα τα θέματα των αιτούντων, εντάξατε στην Ημερήσια διάταξη ένα θέμα κατά την δική σας κρίση, χωρίς να έχετε εισήγηση, χωρίς να έχετε καμιά αρμοδιότητα να εντάσσετε θέματα που δεν σας έχουν αποσταλεί εισηγήσεις εκτός αν είστε εσείς ο εισηγητής και οπωσδήποτε χωρίς να έχετε καμιά αρμοδιότητα να κρίνετε εσείς και όχι το δημοτικό συμβούλιο αν ένα θέμα είναι επείγον ή όχι.
Ισχυριστήκατε μάλιστα και το παραδέχεστε ακόμα και σήμερα ότι κρίνατε έτσι ο ίδιος με βάση έγγραφο του Προέδρου της ΚΕΔΕ. Κρίνατε δηλαδή μόνος σας, με βάση μια επιστολή; Δηλαδή έχοντας υπόψη την επιστολή, εισηγηθήκατε, αποφασίσατε και βγάλατε και συμπέρασμα; Εκλεχθήκατε στη συγκεκριμένη θέση με σκοπό να διασφαλίσετε την ανεξαρτησία και τον ελεύθερο λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε ο Πρόεδρος της, σας είπαν να βάλετε συνεδρίαση 29 Ιουλίου, ούτε σας είπαν να αλλοιώσετε την βούληση των δημοτικών συμβούλων, ούτε σας είπαν ότι οι Νόμοι του κράτους δεν δύνανται να εφαρμόζονται, αλλά ούτε σας έστειλαν απάντηση σε κάποιο συγκεκριμένο δικό σας ερώτημα. Άλλωστε, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, ότι ο Πρόεδρος κοινοποίησε μια ενημερωτική επιστολή προς όλους τους Δημάρχους της χώρας (ούτε Δήμαρχος είστε) με κάποιες σκέψεις και παρατηρήσεις του, που αφορούσαν την από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68). Για δε την από 13/04/2020 ΠΝΠ (Α’ 84), σας έχουμε κοινοποιήσει και την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ. Άλλωστε, πολύ Δήμοι με τα δημοτικά τους συμβούλια, λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τις νέες ρυθμίσεις.
Κύριε Πρόεδρε δεν είναι αυτός, ο θεσμικός σας ρόλος.
Ούτε μπορείτε να μην συμπεριλαμβάνετε τα θέματα που σας εισηγούνται, ούτε μπορείτε να τα αλλοιώνετε, ούτε μπορείτε να τα συμπτύξετε, ούτε μπορείτε να αλλοιώνετε την βούληση των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων.
Δεν συγκαλέσατε συμβούλιο, με τα θέματα που σας ζήτησαν τα μέλη του συμβουλίου.
Γι αυτό λοιπόν, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου 4474/2020, ορίζεται σαφώς ότι σε αυτή την περίπτωση το συμβούλιο «συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλισή του».
Δηλαδή κύριε Πρόεδρε, το συμβούλιο που οφείλατε να συγκαλέσετε για να ληφθούν αποφάσεις επί των 13 θεμάτων που ζητήσαμε και αυτό δεν το πράξατε, υποχρεωτικά και εκ του Νόμου, το συγκαλούμε εμείς.
Δηλαδή υπογράφουμε εμείς την πρόσκληση που οφείλατε να υπογράψετε εσείς, εντάσσουμε εμείς τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ορίζουμε εμείς ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του, ορίζουμε εμείς τους εισηγητές των θεμάτων. Και αυτό το κάνουμε, γιατί αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και γιατί αυτό γίνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας.
Ετοιμάσαμε την πρόσκληση, καθορίσαμε ημερομηνία και ώρα, ορίσαμε εισηγητές, τις δεκατρείς (13) εισηγήσεις και κάθε λεπτομέρεια, τα υπογράψαμε και τα καταθέσαμε να πρωτοκολληθούν, όλα στην υπηρεσία με σαφείς έγγραφες οδηγίες προς το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και προς την Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών.
Όλα όπως προβλέπονται και με έγγραφο, προκειμένου προς εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, ο Δήμος μας δια των οργάνων του, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να αποστείλει την πρόσκληση που επισυνάπτονταν, να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια, να φροντίσει για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης την υλοποίηση των αποφάσεων και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Στο έγγραφό μας επίσης, προς την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, διευκρινίσαμε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη πλην της περίπτωσης που η υπηρεσία αδυνατεί για τεχνικούς λόγους να υποστηρίξει οπότε εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της δια περιφοράς. Για την διαδικασία που θα επιλέξουν, να ενημερώσουν επί την πρόσκλησης που θα αποστείλουν, τους αποδέκτες κατά την αποστολή της.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά όλα τα παραπάνω αφού σας τα κοινοποιήσαμε. Η συνεδρίαση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου και πρέπει να πραγματοποιηθεί γιατί γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι ο Δήμος μας αλλά πρωτίστως οι συνδημότες μας, κινδυνεύουν να χάσουν την δυνατότητα, που μας δίνεται με την από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68) και με την από 13/04/2020 ΠΝΠ (Α’ 84) αλλά και με όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με τα πολύ σημαντικά μέτρα που προβλέπονται και προτείναμε λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.
Το ζήτημα της συνοχής του κοινωνικού ιστού είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, θα πρέπει μετά το τέλος της κρίσης να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Οι δημότες μας περνούν δύσκολα και εμείς όλοι μας, οι δημοτικοί σύμβουλοι και εσείς ο ίδιος ως δημοτικός σύμβουλος, οφείλουμε να βάζουμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των δημοτών, τα συμφέροντα του Δήμου μας δηλαδή, πάνω από αγκυλώσεις ή άλλες επιδιώξεις.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας καλούμε λοιπόν, για άλλη μια φορά, να τηρηθούν οι διαδικασίες και η νομοθεσία. Σας καλούμε να τηρήσετε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό σας ρόλο, που δεν είναι φυσικά η αποστολή οργίλων εξωδίκων, με ανακρίβειες, ύβρεις και απειλές για ενημερώσεις άλλων θεσμικών οργάνων και ο σκόπιμος πολιτικά αντιθεσμικός ορισμός δημοτικών συμβουλίων σε μακρινά χρονικά διαστήματα και το χειρότερο με άλλα θέματα από αυτά που σας καλούν να εντάξετε στην Ημερήσια Διάταξη. Στείλτε όπως είστε υποχρεωμένοι, την πρόσκληση και τις εισηγήσεις και φροντίστε και για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή και πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
π. Δήμαρχος Ξάνθης

Διαδικτυακή συνάντηση του ΜέΡΑ25 στη Θράκη

Η ανακοίνωση:
Στο ΜέΡΑ25 λέμε: Μένουμε σπίτι, Μένουμε μαζί!
Προχωράμε δυναμικά, αλλά με τις αναγκαίες προσαρμογές που επιτάσσει η έκτακτη συνθήκη που βιώνουμε. Κρατάμε την επαφή μας, χάρη στο διαδίκτυο!
Την Πέμπτη 30/4, από 20:00 έως 22:00, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης θα συναντηθεί (μέσω ZOOM) με εκπροσώπους φορέων αλλά και μέλη και φίλους της Θράκης για να συζητήσει όλα τα θέματα που απασχολούν την περιοχή.
Επειδή όμως στο ΜέΡΑ25 πιστεύουμε στις ανοιχτές διαδικασίες, η συζήτηση θα είναι προσβάσιμη απ’ όλους στο Youtube κανάλι του ΜέΡΑ25!

Από το χωριό Ζουμπούλι του Δήμου Μύκης το 8ο θύμα του κορονοϊού στην Ξάνθη

Με μια πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε δυστυχώς η εβδομάδα για την Ξάνθη η οποία πλέον μετά 8 θανάτους από τον κορονοϊό. Πρόκειται για μια γυναίκα γύρω στα 60 από τον οικισμό Ζουμπούλι του Δήμου Μύκης η οποία άφησε την τελευταία της πνοή ΠΓΝΑ όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες.
Η άτυχη γυναίκα έπασχε και από άλλες παθήσεις.
Θυμίζουμε πως από τις 21 Απριλίου το συγκεκριμένο χωρίο μαζί με το διπλανό Αρναούτ έχουν τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους της.

Ακόμα ένας θάνατος από κορονοϊό στην Ξάνθη

Τον 7ο θάνατο από κορονοϊό μετράει από σήμερα η Ξάνθη αφού κατέληξε 58χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν.
Ή άτυχη γυναίκα, κάτοικος του Δήμου Μύκης είχε και άλλα προβλήματα υγείας, ήταν νεφροπαθής και διαβητική.
Πληροφορίες που μας έρχονται από τα Πομακοχώρια και που σας τις μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη λένε πως η 58χρονη είναι από την περιοχή του Ωραίον και πιο συγκεκριμένα από τον μικρό οικισμό Ρέυμα

Anná kóshta sas dva káta izgoré tselá faf zhóno sélo zavót Pashaliá

Faf inóy kóshto sedâho dvamína stári, anná zhaná í adín ckülâk skóra na 70 godínï.
Dvamínana stári so ne búli faf kóshtono faf zhókne saháte ye zafátil ógnen. Izlâli bého navón za do parastîpot í agîna so so vórnali, nashlíli so kóshotono tsâlo faf ógne.
Kákna no kázavot drúzi insán ad inazí sélo, stánalo ye nókana sas régmono i attám ye zafátil ógnen í víkot akú bého faf inók saháte faf kóshtono stárine, mózha da so isgorâli i tíye.
I dvamínana so yátse húbave.

  • Κατηγορία Habereve

Κάηκε διώροφη μονοκατοικία στην Πασχαλιά Ξάνθης

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Στην μονοκατοικία έμενε ένα ανδρόγυνο περίπου 70 χρονών που ωστόσο την ώρα της φωτιάς δε βρισκόταν στο σπίτι αφού είχαν βγει για έναν περίπατο.


Έλειψαν περίπου 20 λεπτά και το διάστημα εκείνο το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Όπως είναι φυσικό οι δυο ηλικιωμένοι σοκαρίστηκαν από το θέαμα που αντίκρισαν όταν επέστρεψαν από τον περίπατο τους αλλά όπως μας λένε κάτοικοι της περιοχής είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.


Μάλιστα όπως μας είπαν χαρακτηριστικά άτομα που γνωρίζουν το ζευγάρι, οι δυο ηλικιωμένοι είχαν Άγιο που την ώρα της πυρκαγιάς δεν ήταν μέσα στο σπίτι διότι σε διαφορετική περίπτωση ίσως να κινδύνευε ακόμα και η ζωή τους.
Σεμπαϊδήν Καραχότζα

Σύλληψη ημεδαπού σε χωριό της Ξάνθης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ραδιοσταθμών

Κατασχέθηκαν 2 πιστόλια κρότου, 2 γεμιστήρες και 1 ασύρματος πομποδέκτης


Συνελήφθη χθες (24-4-2020) το πρωί, σε οικισμό του νομού Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ραδιοσταθμών.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατέσχεσαν, δύο (2) πιστόλια κρότου, δύο (2) γεμιστήρες και έναν (1) ασύρματο πομποδέκτη.
H δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.